utorak, 18. kolovoza 2009.

Sport Billy machine

hand made

Sport Billy machineručno izrađena minijatura u stilu old timer motora,
izrađena od mesinga i mehaničkih djelova
iz gitare i sata

utorak, 11. kolovoza 2009.

Bright Side of Death

Sheep scull, brass parts,mouse electric device
"the sheep dyed naturall death"

lubanja ovce, brončani djelovi, uređaj optičkog miša
"ovca je umrla prirodnom smrću"